WOLNOŚĆ

„Z badań wynika, że jeśli dziecko czuje się wystarczająco bezpiecznie, stanie się niezależne, kiedy będzie gotowe pod względem rozwojowym, natomiast wywieranie na nim presji sprawia, że doświadcza przeciwieństwa poczucia bezpieczeństwa, co może wywołać skutek przeciwny do zamierzonego, mianowicie wiekszą zależność dziecka.” D.J. Siegiel „Potęga obecności”

Czasem tak bardzo boimy się, że nasze dzieci będą od nas zależne, że wywieramy na nich presję, aby były „samodzielne” i samoobsługowe. Jednocześnie hamując ich samodzielność w przestrzeniach, które są dla nas zbyt trudne,  by oddać je dzieciom. Ważne by zobaczyć, czy nasze wsparcie nie zaczyna być już presją. Dajmy naszym dzieciom maksimum  łagodnego wsparcia, maksimum poczucia bezpieczeństwa bo to jest droga do ich autonomii i wolności.
Tekst Daria Dec

Najnowsze wpisy

Zajęcia

Zajęcia prowadzone w ramach projektu opierają się na czterech filarach i przyjmowane są za niezmienne: 1. Dzieci codziennie, niezależnie od pory roku i pogody, mają

WOLNOŚĆ

„Z badań wynika, że jeśli dziecko czuje się wystarczająco bezpiecznie, stanie się niezależne, kiedy będzie gotowe pod względem rozwojowym, natomiast wywieranie na nim presji sprawia,