Kategorie
Kategoria

ZAJĘCIA

Zajęcia prowadzone w ramach projektu opierają się na czterech filarach i przyjmowane są za niezmienne:

1. Dzieci codziennie, niezależnie od pory roku i pogody, mają możliwość spędzania czasu
na świeżym powietrzu.


2. Dzieciom przysługuje prawo do nienormowanego czasu swobodnej zabawy.


3. Dzieciom proponowane są różnorodne zajęcia edukacyjno-wychowawcze, dopasowane do ich aktualnych zainteresowań i potrzeb; udział w zajęciach jest dobrowolny.


4. Dzieci i członkowie kadry tworzą społeczność równych praw i wzajemnego szacunku, co oznacza, że dzieci mają wpływ na decyzje dotyczące codzienności projektu. Decyzje te zapadają m.in. w trakcie kręgów. Dzieci, tak samo jak dorośli, mogą wnosić swoje pomysły na spędzenie dnia, mogą też wspólnie z członkiem kadry ustalać tematy podejmowanych w przyszłości projektów oraz przewidywanych zajęć, mogą też ustalać lub zmieniać panujące zasady (z wyjątkiem zasad bezpieczeństwa, które ustala kadra)

Kategorie
Kategoria

WOLNOŚĆ

„Z badań wynika, że jeśli dziecko czuje się wystarczająco bezpiecznie, stanie się niezależne, kiedy będzie gotowe pod względem rozwojowym, natomiast wywieranie na nim presji sprawia, że doświadcza przeciwieństwa poczucia bezpieczeństwa, co może wywołać skutek przeciwny do zamierzonego, mianowicie większą zależność dziecka.” D.J. Siegiel „Potęga obecności”.

Czasem tak bardzo boimy się, że nasze dzieci będą od nas zależne, że wywieramy na nich presję, aby były „samodzielne” i samoobsługowe. Jednocześnie hamując ich samodzielność w przestrzeniach, które są dla nas zbyt trudne,  by oddać je dzieciom. Ważne, by zobaczyć, czy nasze wsparcie nie zaczyna być już presją. Dajmy naszym dzieciom maksimum  łagodnego wsparcia, maksimum poczucia bezpieczeństwa, bo to jest droga do ich autonomii i wolności.
Tekst Daria Dec